ПАРТНЕР

Лабораторная посуда и оборудование

Органика

№ пп  Індекс та метод аналізу  Склад ДСЗ Розчинник Ціна, грн.
речовина Концентр. мг/см 3
1 ДСЗУ 022.22-96* ІЧ-спектроскопія нафтопродукти (37,5% гексадекана 37,5% ізооктана, 25% бензола) 50,0 CCL4 28,00
2 ДСЗУ 022.24-96*, фотометрія метанол 1,00 вода 24,00
3 ДСЗУ 022.31-96*, фотометрія ацетон** 1,00 вода 24,00
4 ДСЗУ 022.92-98*, фотометрія бензол 1,00 оцтова.кисл. 24,00 
5 ДСЗУ 022.25-96*, фотометрія діхлоретан 1,00 вода 24,00
6 ДСЗУ 022.25-96*, ГЖХ діхлоретан 1,00 метанол 24,00
7 ДСЗУ 022.35-96*, фотометрія фурфурол 1,00 вода 24,00
8 ДСЗУ 022.94-98*, фотометрія нітробензол 1,00 вода 24,00
9 ДСЗУ 022.91-98*, фотометрія анілін 1,00 вода 24,00
10 ДСЗУ 022.26-96*, фотометрія нафталін 1,00 етанол 24,00
11 ДСЗУ 022.34-96*, фотометрія циклогексанол 1,00 вода 24,00
12 ДСЗУ 022.70-96*, фотометрія циклогексанон 1,00 вода 24,00
13 ДСЗУ 022.95-98*, фотометрія етиленгліколь 4,00 вода 24,00
14 ДСЗУ 022.93-98*, фотометрія діетиламін 2,00 (амінного азоту) вода 24,00
15 ДСЗУ 022.32-96*, фотометрія капролактам 1,00 вода 24,00
16 ДСЗУ 022.23-96*, фотометрія етаноламін 2,00 (амінного азоту) вода 24,00
17 ДСЗУ 022.97-98*, фотометрія формальдегід 1,00 вода 24,00
18 ДСЗУ 022.98-98*, фотометрія сірковуглець 1,00 етанол 24,00
19 ДСЗУ 022.96-98*,фотометрія фенол 1,00 етанол 24,00
20 ДСЗУ 022.96-98*, ГЖХ фенол 1,00 метанол 24,00
21 ДСЗУ 022.33-96*, фотометрія стирол  (повітря) 1,00 оцтова. кисл. 24,00
22 ДСЗУ 022.33-96*, фотометрія стирол  (вода) 1,00 етанол 24,00
23 ДСЗУ 022.36-96*, ГЖХ CCl4 1,00 метанол 24,00
24 ДСЗУ 022.131-01 глюкоза 10 ммоль/дм3 вода 20,00
25 ДСЗУ 022.132-01 глюкоза 100 ммоль/дм3 вода 20,00
26 ДСЗУ 162.6-01*, ГЖХ хлороформ 1,00 метанол 24,00
27 ДСЗУ 162.1-01*, ГЖХ этанол 1,00 вода 24,00
28 ДСЗУ 162.2-01*, ГЖХ н-бутанол 1,00 бензол 24,00
29 ДСЗУ 162.3-01*, ГЖХ н-пропанол 1,00 бензол 24,00
30 ДСЗУ 162.4-01*, ГЖХ ізо-пропанол 1,00 бензол 24,00
31 ДСЗУ 162.5-01*, фотометрія толуол** 1,00 оцтова. кисл. 24,00
32 ДСЗУ 162.5-01*, ГЖХ толуол** 1,00 метанол 24,00
33 ДСЗУ 022.133-02 2-хлорфенол 1,00 етанол 24,00
34 ДСЗУ 022.134-02 3-хлорфенол 1,00 етанол 24,00
35 ДСЗУ 022.135-02 4-хлорфенол 1,00 етанол 24,00
36 ДСЗУ 022.136-02 2,4-діхлорфенол 1,00 етанол 24,00
37 ДСЗУ 022.137-02 2,4,6-трихлорфенол 1,00 етанол 24,00
38 ДСЗУ 022.138-02 пентахлорфенол 1,00 етанол 24,00
39 ДСЗУ 022.163-07 н-аміловий спирт 99,6% 2,5 мл 24,00
40 ДСЗУ 022.164-07 н-гексиловий спирт 99,5% 2,5 мл 24,00
41 ДСЗУ 022.165-07 октиловий спирт 99,6% 2,5 мл 24,00
42 ДСЗУ 162.41-03 орто-крезол 1,00 метанол 24,00
43 ДСЗУ 162.42-03 мета-крезол 1,00 метанол 24,00
44 ДСЗУ 162.43-03 пара-крезол 1,00 метанол 24,00
45 ДСЗУ 162.45-03 орто-ксилол 1,00 метанол 24,00
46 ДСЗУ 162.46-03 пара-ксилол 1,00 метанол 24,00
47 ДСЗУ 162.44-03 ГЖХ епіхлоргідрин 1,00 гексан 24,00
48 СЗП 1-2011 епіхлоргідрин 99,5%   25,00

 **  - концентрация ацетона и толуола менее 10%

* - ДСЗУ визнані міждержавними стандартними зразками (МСО), зареєстровані в міждержавному реєстрі засобів вимірювальної техніки, розділ стандартні зразки.

 

Стандартні  зразки карбонових кислот 

№ пп Індекс стандартного зразка Склад ДЗС об'єм, вага Цена одиниці, грн.
речовина Концентр., мг/см3
1 ДСЗУ 022.166-08 мурашина кислота 99,7% 2,5 см3 15,00
2 ДСЗУ 022.168-08 пропіонова кислота 99,7% 2,5 см3 15,00
3 ДСЗУ 162.47-06 масляна кислота 99,9% 1 см3 20,00
4 ДСЗУ 162.48-06 валеріанова кислота 99,8% 1 см3 20,00
5 ДСЗУ 162.49-06 капронова кислота 99,9% 1 см3 20,00
  Комплект ДСЗУ карбонових кислот С1, С3 - С(поз. 1-5)
      60,00
           
6 ДСЗУ 162.50-06 енантова кислота 99,8% 1 см3 20,00
7 ДСЗУ 162.51-06 каприлова кислота 99,8% 1 см3 20,00
8 ДСЗУ 162.52-06 пеларгонова кислота 99,7% 1 см3 20,00
9 ДСЗУ 162.53-06 капринова кислота 99,8% 0,25 г 20,00
10 ДСЗУ 162.54-06 ундеканова кислота 99,8% 0,25 г 20,00
11 ДСЗУ 162.55-06 лауринова кислота 99,8% 0,25 г 20,00
  Комплект ДСЗУ карбонових кислот  С7 - С12  (поз. 6-11)       80,00
           
12 ДСЗУ 162.56-06 тридеканова кислота 99,6% 0,25 г 20,00
13 ДСЗУ 162.57-06 міристинова кислота 99,7% 0,25 г 20,00
14 ДСЗУ 162.58-06 пентадеканова кислота 99,8% 0,25 г 20,00
15 ДСЗУ 023.11-08 маргаринова кислота 99,5% 0,25 г 20,00
16 ДСЗУ 023.12-08 стеаринова кислота 99,5% 0,25 г 20,00
17 ДСЗУ 023.10-08 пальмітинова кислота 99,5% 0,25 г 20,00
  Комплект ДСЗУ карбонових кислот  С13- С18  (поз. 12-17)       80,00